Propolis

  • Propolis (bikittet) sitter på ramar och kupväggar
  • Bina hämtar grundmaterialet, som är kåda, från träden i omgivningen och förädlar och omvandlar denna. Beroende på ursprungskällan kan smaken variera
  • Propolis är binas eget kitt med vilket de tätar kupan mot drag. Det hindrar även bakterier mm att tränga in och är binas antibiotika
  • Propolis är en nyttig naturprodukt som används av många för att kurera sjukdomar, framförallt infektioner
  • Innan tuggummit var allmänt förekommande, användes propolis som sådant, och förebyggde då tandköttsbesvär
  • Propolis används även vid förkylning, halsont och influensa
  • Propolis förekommer som tinkturer och i salvor, handkrämer och tandkrämer.
Annons