Ringblomssalva

Ringblomsalva motverkar:

  • Torr hud
  • Hudutslag
  • Finnar
  • Bölder
  • Åderbråck
  • Svårläkta sår
  • Pigment- och åldersförändringar
  • Hudirritationer